درباره ما

کشتارگاه زرماکیان مزرعه سبز در سال 1399 توسط هلدینگ برشا خریداری و دوباره راه اندازی شد. با این کار نه تنها 125 نفر از کارمندان قدیمی این کشتارگاه به مجموعه برگشتند، بلکه ده ها نیرو جذب شده و هدف این مجموعه تا سال 1403 با طرح توسعه ای که در حال انجام است، ارتقای نیروی انسانی این مجموعه به صد ها نفر است.