صفحه سرویس

خدمات عالی برای مشتریان ما.

ایجاد استراتژی ، ایجاد اعتماد به نفس ، ایجاد تجارت خود.

پلن خود را انتخاب کنید

ایجاد استراتژی ، ایجاد اعتماد به نفس ، ایجاد تجارت خود.
جامع
تومان 50 /ماهانه

 • سرویس قهوه و آب
 • اینترنت پرسرعت
 • ساعات کاری (9:00 – 19:00)
 • میز تحریر
 • چاپگر و اسکنر محدود
 • دسترسی محدود به اتاق جلسات
 • استفاده از رویداد و نمایشگاه

حرفه ای
تومان 35 /ماهانه

 • سرویس قهوه و آب
 • اینترنت پرسرعت
 • ساعات کاری (9:00 – 19:00)
 • میز تحریر
 • چاپگر و اسکنر محدود
 • دسترسی محدود به اتاق جلسات
 • استفاده از رویداد و نمایشگاه

تجاری
تومان 25 /ماهانه

 • سرویس قهوه و آب
 • اینترنت پرسرعت
 • ساعت های فعالیت (9:00 – 19:00)
 • میز تحریر
 • چاپگر و اسنکر محدود
 • دسترسی اتاق جلسه محدود
 • استفاده از رویداد و نمایشگاه

 

پایه
تومان 15 /ماهانه

 • سرویس قهوه و آب
 • اینترنت پرسرعت
 • ساعت های فعالیت (9:00 – 19:00)
 • میز تحریر
 • چاپگر و اسکنر محدود
 • دسترسی اتاق جلسه محدود
 • استفاده از رویداد و نمایشگاه

پیامی برای ما ارسال کنید

  نکته: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد